Resursskola för elever med särskilda behov startar i Tyresö

barn resursskola

I höst kommer en ny form av skola att öppnas i Tyresö kommun. Skolformen heter  resursskola med behandling och den kommer att öppnas upp i delar av Sofiebergs förskola.  Resursskola är en skola som tar emot barn, som av olika anledningar  har begränsade möjligheter att nå sin fulla potential i den ordinarie grundskolan. Resursskolor arbetar efter samma läroplan som den …