Sänkt renhållningsavgift och utökade öppettider på Petterboda

  Från och med nästa år får Tyresöborna sänkt renhållningsavgift (se faktaruta) och utökade öppettider på Petterboda kretsloppscentral. Från 1 januari justeras renhållningsavgifterna för att styra bättre mot återvinning, vilket också ger lägre avgift för Tyresöborna. Petterboda kretsloppscentral kommer nu att utöka sina öppettider till att också hålla öppet på söndagar året om. Men redan nu i sommar håller Petterboda …