Nu rustar vi Tyresös skolgårdar

skolgårdar

Forskning visar att den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Därför är det viktigt att alla Tyresös skolor och förskolor har stimulerande utemiljöer som väcker nyfikenhet, lockar till lek och bidrar till en ökad fysisk aktivitet. Nu gör vi stora satsningar för att förbättra våra utemiljöer runt om på våra förskolor och skolor …

Nu ökar vi produktionen av solenergi i Tyresö

Tillsammans för Tyresö har som mål att öka produktionen av solenergi i Tyresö. Ett av de senaste exemplen är nya Fornuddens skola där solpaneler redan är på plats och redo att koppla in. En utredning pågår om hur fler kommunala fastigheter ska utrustas med solpaneler. Utredningen är inte klar, men då den nya förskolan Vattenhjulet, på Akvarievägen är under uppförande, …

Nu stärks skolbiblioteken ytterligare

Idag ser vi en oroväckande trend att färre och färre barn och unga läser böcker. Det är inte bara tråkigt för unga människor att missa den läsglädje en riktigt bra bok kan ge, det är är också rent förödande för elevers möjlighet att klara målen i skolan. Läsning och läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och där kan vi …

Stärkt arbete mot kriminalitet bland unga

I Tyresö har antal anmälda narkotikabrott ökat, i linje med övriga Sverige. Narkotikan är lättillgänglig och debutåldern tycks ständigt sjunka. För att vända denna utveckling och stärka Tyresös arbete mot kriminalitet bland unga antog kommunfullmäktige en heltäckande brottsförebyggande strategi i förra veckan. Denna plan är viktig och angelägen, då den påtalar vikten av samverkan och tidiga insatser. Tillsammans för Tyresö …

Nu blir Telegrafberget naturreservat

Telegrafberget ute på Brevikshalvön med Tyresös högst belägna punkt ska bli naturreservat, och det blir det åttonde i kommunen. Området har stor biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer med dess skogar, vattenmiljöer, äldre ängs- och hagmarker samt ett sällsynt växt- och djurliv. I området finns även fornlämningar som kommer att tydliggöras i landskapet. I området finns det stigar som leder upp …

En julhälsning från Tillsammans för Tyresö

När vi närmar oss årets slut så kan vi konstatera att 2020 inte blev vad vi hade förväntat oss och hoppats på. Ingen har lämnats opåverkad av pandemin. Många har drabbats hårt. Allra hårdast drabbade är de som blivit allvarligt sjuka, deras anhöriga och personalen i vård och omsorg som gjort sitt yttersta för att ta hand om patienter och …

Ökat stöd till utsatta kvinnor

Arkivbild, Christoffer Holmström, Ajda Asgari och Tony Thorén

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att ge Tyresö kvinno- och tjejjour ett extra föreningsstöd för att starta upp en samtalsmottagning. Mottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att det ska bli lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd. Mottagningen kommer vända sig till våldsutsatta kvinnor i Tyresö och syftar till att komplettera kommunens insatser. Tyresö kvinno- och tjejjour …

Tyresö gymnasium ska stärka tryggheten.

Ett stort arbete för att analysera och stärka tryggheten på Tyresö gymnasium har inletts. Det är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som på nämnden den 26:e november gav uppdraget att stärka tryggheten på gymnasiet.  – Det handlar om att tillse att elever känner sig trygga på Tyresö gymnasium, säger nämndens ordförande Christoffer Holmström (S). Arbetet ska utgå ifrån hur tryggheten upplevs av …

Resursskola öppnas på Tyresö Gymnasium

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 26:e november beslutade nämnden att starta upp en resursskola på Tyresö gymnasium. Resursskolan kommer att i första hand inkludera introduktionsprogrammen och ha inriktning mot Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).   Förslaget syftar till att bättre kunna ge extra stöd till elever i behov av särskilt stöd utifrån de anpassningar som individen behöver. Mindre undervisningsgrupper på max tio …

En stark budget i en utmanande tid

I budget för Tyresö kommun 2021   Sänker vi skatten med 20 öre Säkrar ett överskott på 2,5 procent över hela mandatperioden Satsningar till välfärden på 100 miljoner Tillsammans för Tyresö lägger nu sin tredje gemensamma budget för Tyresö kommun. Det sker i en situation som inte liknar något som de flesta av oss har upplevt. Pandemin pågår fortfarande, och dess …