Tillsammans för Tyresö presenterar budget för 2019

Det nya samarbetsstyret i Tyresö där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår presenterar nu de prioriteringar som ska gälla för 2019. Som tidigare aviserats är det tre områden som prioriteras: Satsningar på skola, äldreomsorg, klimat och en hållbar ekonomi i kommunens budget. Sammanlagt stärks de prioriterade områdena med nästan 30 miljoner kronor. Den största satsningen görs på skolan som från höstterminen …

Nya styret kommenterar turerna kring kommunens ekonomiska förvaltning

Moderaterna försöker i kommunstyrelsen att blockera det tillträdande styrets möjligheter att genomföra sin politik. Det här är ett brott mot all normal praxis vid ett maktskifte. Det enda det leder till är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, då ett extra kommunfullmäktige nu måste sammankallas. Med anledning av detta gjorde Tillsammans för Tyresö följande reservation i kommunstyrelsen. § 185 Fastställande av …

Svårt ekonomiskt läge i Tyresö

Tyresö kommun står under de närmaste åren inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. Trots att situationen varit känd en längre tid, har de ansträngningar som gjorts av den tidigare majoriteten inte varit tillräckliga för att upprätthålla en hållbar ekonomi. Engångsintäkter från markförsäljningar har under flera år använts till att täcka upp driftbudgeten, alltså verksamheternas löpande kostnader. Dessa intäkter borde istället …

Maktskifte – Tillsammans för Tyresö

Bild på Ajda, Anita och Mats utomhus i naturen.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet går in i slutförhandlingar om att bilda ett blocköverskridande styre i Tyresö kommun för mandatperioden 2019-2022. Ambitionen är att skapa ett ansvarsfullt och stabilt mittenstyre med Tyresöbornas bästa i fokus. -Det är glädjande att vi efter 20 år med Moderaterna kan få till ett blocköverskridande samarbete för att styra Tyresö de kommande fyra åren. Vi har haft …