Stärkt arbete mot kriminalitet bland unga

I Tyresö har antal anmälda narkotikabrott ökat, i linje med övriga Sverige. Narkotikan är lättillgänglig och debutåldern tycks ständigt sjunka. För att vända denna utveckling och stärka Tyresös arbete mot kriminalitet bland unga antog kommunfullmäktige en heltäckande brottsförebyggande strategi i förra veckan. Denna plan är viktig och angelägen, då den påtalar vikten av samverkan och tidiga insatser. Tillsammans för Tyresö …

Ökat stöd till utsatta kvinnor

Arkivbild, Christoffer Holmström, Ajda Asgari och Tony Thorén

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att ge Tyresö kvinno- och tjejjour ett extra föreningsstöd för att starta upp en samtalsmottagning. Mottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att det ska bli lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd. Mottagningen kommer vända sig till våldsutsatta kvinnor i Tyresö och syftar till att komplettera kommunens insatser. Tyresö kvinno- och tjejjour …

Tyresö gymnasium ska stärka tryggheten.

Ett stort arbete för att analysera och stärka tryggheten på Tyresö gymnasium har inletts. Det är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som på nämnden den 26:e november gav uppdraget att stärka tryggheten på gymnasiet.  – Det handlar om att tillse att elever känner sig trygga på Tyresö gymnasium, säger nämndens ordförande Christoffer Holmström (S). Arbetet ska utgå ifrån hur tryggheten upplevs av …

Resursskola öppnas på Tyresö Gymnasium

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 26:e november beslutade nämnden att starta upp en resursskola på Tyresö gymnasium. Resursskolan kommer att i första hand inkludera introduktionsprogrammen och ha inriktning mot Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).   Förslaget syftar till att bättre kunna ge extra stöd till elever i behov av särskilt stöd utifrån de anpassningar som individen behöver. Mindre undervisningsgrupper på max tio …

En stark budget i en utmanande tid

I budget för Tyresö kommun 2021   Sänker vi skatten med 20 öre Säkrar ett överskott på 2,5 procent över hela mandatperioden Satsningar till välfärden på 100 miljoner Tillsammans för Tyresö lägger nu sin tredje gemensamma budget för Tyresö kommun. Det sker i en situation som inte liknar något som de flesta av oss har upplevt. Pandemin pågår fortfarande, och dess …

STÖRSTA INVESTERINGARNA I TYRESÖS SKOLOR NÅGONSIN

Nu lanserar Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) nästa del i byggandet av Framtidens skola. Två nya skolor byggs, särskolan samlas i samma skola, Fårdala förblir en låg- och mellanstadieskola och en ny förskola byggs vid Bergfoten. Tillsammans för Tyresö sätter skolan högt på dagordningen, och har så gjort sedan vi tog över efter valet. Vår ambition är att Tyresö …

Tyresös skolor förbättrar resultaten trots Coronakrisen

Tyresös skolor gör sina bästa skolresultat på fem år. Med fler elever som når upp till kunskapskraven, fler behöriga till gymnasiet och ett ökat meritvärde är trenden i Tyresös skolor tydlig. Den stora ökningen görs också under en period där skolorna har en extremt svår situation i och med Coronapandemin.  – Våra skickliga lärare och elever ska ha en stor …

Framtidens Tyresö gymnasium utvecklas!

Den 26 maj antog  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en ny politisk ambition för Tyresö gymnasium. Den nya politiska visionen är att Tyresö gymnasium ska vara det självklara valet för alla Tyresös ungdomar. Studieförberedande program ska återinföras, samverkan med högskola och branscher ska intensifieras och yrkesprogrammen ska specialiseras..  Gymnasiet ska utvecklas till ett mer attraktivt och innovativt gymnasium. Utbildningarna ska hålla en …

Magasin Måltid skriver om Tyresö kommuns arbete för bättre mat

”Redan innan coronakrisen hade sju av tio kommuner planerat att spara in på skolan, och många sparar även in på de gamla. Men det finns kommuner som går emot strömmen – de har fortfarande ambitionen att satsa mer pengar på bättre, offentliga måltider. Möt cheferna och politikerna som vill få det att hända!” Klicka på länken nedan för att läsa …

Tyresö kommun fokuserar på hanteringen av covid-19 och flyttar budgetbeslut till hösten

Covid-19-pandemins framfart i Sverige och i övriga världen förändrar förutsättningarna för de kommunala verksamheterna och de budgetpåverkande förutsättningarna.  Nu har kommunens ledande politiker beslutat att skjuta på det huvudsakliga budgetbeslutet till hösten för att inte belasta kommunens tjänstemän ytterligare och säkerställa det ekonomiska underlaget. Tyresö kommun tar vanligtvis beslut om budget för kommande år vid kommunfullmäktigemötet i juni. Kommunplanen lägger …