Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) lanserar ytterligare ett välfärdspaket för Tyresö

Nu förstärks flera av kommunens verksamheter när de styrande partierna i Tyresö bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet lanserar ett nytt välfärdspaket. Totalt fördelas 9,355 miljoner kronor till våra förskolor och grundskolor, Arbetsmarknads- och socialnämnden, äldreomsorgen, LSS-boende och projektet “Ett tryggare Granängsringen”  Tidigare i år beslutade regering och riksdag att dela ut 7,5 miljarder kronor till Sveriges kommuner och regioner. …

Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) lanserar ett välfärdspaket för Tyresö

Nu förstärks flera av kommunens verksamheter när de styrande partierna i Tyresö bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet lanserar ett välfärdspaket. Totalt fördelas 9,5 miljoner kronor för att anställa fältassistenter, förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen, sommarlovsaktiviteter samt inköp av datorer till grundskolorna. Tidigare i år beslutade regering och riksdag att dela ut 7,5 miljarder kronor till Sveriges kommuner och …

Tyresös ekonomi är bättre än på länge och redovisar ett överskott på 99 miljoner

Tyresö kommun redovisar i 2019 års bokslut att man lyckats vända ett underskott på 24,4 miljoner för 2018 till ett överskott på 99 miljoner kronor för 2019. En resultatförbättring på sammanlagt 123,4 kronor. Det goda resultatet är tack vare förra årets skattehöjning som gav ca 57 miljoner kronor, markförsäljningar, en högre skatteprognos och en kostnadsminskning på central förvaltning. -När vi …