Nu ökar vi produktionen av solenergi i Tyresö

Tillsammans för Tyresö har som mål att öka produktionen av solenergi i Tyresö. Ett av de senaste exemplen är nya Fornuddens skola där solpaneler redan är på plats och redo att koppla in. En utredning pågår om hur fler kommunala fastigheter ska utrustas med solpaneler. Utredningen är inte klar, men då den nya förskolan Vattenhjulet, på Akvarievägen är under uppförande, …

Nu blir Telegrafberget naturreservat

Telegrafberget ute på Brevikshalvön med Tyresös högst belägna punkt ska bli naturreservat, och det blir det åttonde i kommunen. Området har stor biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer med dess skogar, vattenmiljöer, äldre ängs- och hagmarker samt ett sällsynt växt- och djurliv. I området finns även fornlämningar som kommer att tydliggöras i landskapet. I området finns det stigar som leder upp …

En julhälsning från Tillsammans för Tyresö

När vi närmar oss årets slut så kan vi konstatera att 2020 inte blev vad vi hade förväntat oss och hoppats på. Ingen har lämnats opåverkad av pandemin. Många har drabbats hårt. Allra hårdast drabbade är de som blivit allvarligt sjuka, deras anhöriga och personalen i vård och omsorg som gjort sitt yttersta för att ta hand om patienter och …

Fältassistenter med uppsökande och förebyggande inriktning anställda

Arkivbild, Christoffer Holmström, Ajda Asgari och Tony Thorén

Tillsammans för Tyresö la i budgeten för 2020 ett nytt uppdrag om att bilda en fältgrupp med två fältassistenter. Fältassistenterna är nu anställda och kommer börja den 5 oktober. Tjänsterna är på heltid. Den nya fältgruppen får ett lite annorlunda uppdrag än de traditionella fältassistenterna. Organisatoriskt kommer gruppen att ingå i resursenheten. Resursenheten erbjuder förebyggande och behandlande insatser till barn, …

Utvecklat arbete mot våld i nära relationer

Arkivbild, Christoffer Holmström, Ajda Asgari och Tony Thorén

I Tillsammans för Tyresös budget för 2020 ligger ett uppdrag om att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Nu tar detta arbete allt mer konkret form. På det senaste mötet i Arbetsmarknads- och socialnämnden antogs nya riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation. Arbetsmetoderna utvecklas på en rad områden. En av de viktigaste förändringarna är att …

Tyresö kommun stärker sitt måltids- och miljöarbete genom att KRAV-certifiera all verksamhet

Tyresö höjer nu ambitionerna ytterligare i måltids samt miljö- och klimatarbetet och inför KRAV-certifiering i alla kommunala kök i  skolor, förskolor, gymnasium och äldreboendet Björkbackens kök, Utsikten. Att KRAV-certifiera den kommunala verksamheten innebär att köken måste använda sig mer av grönsaker i säsong och vara mer flexibla i valet av rätter utifrån utbud samt att arbeta mot mindre matsvinn.  En …

Tyresö går mot strömmen och vänder ett betydande underskott till ett stort överskott

Tyresö kommun har i den senaste ekonomiska rapporten lyckats vända ett underskott på 24 miljoner för 2018 till ett prognostiserat överskott på 85 miljoner kronor för 2019. Det goda resultatet är tack vare förra årets skattehöjning som gav ca 55 miljoner kronor, markförsäljningar, en högre skatteprognos och en kostnadsminskning på central förvaltning med cirka 25 miljoner kronor. –  Det är …

Tyresös ekonomi ser allt bättre ut

Tyresö kommun går mot ett förväntat överskott på 50,9 miljoner kronor i kommunens senaste delårsrapport, vilket är en förbättring med 10,3 miljoner kronor jämfört med föregående delårsrapport i april. Det betyder att Tyresö kommun nu närmar sig överskottsmålet om två procent. Fyra verksamhetsområden lämnar positiva resultat i denna delårsrapport, Kommunstyrelsen, Äldre- och omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. …