Nu rustar vi Tyresös skolgårdar

skolgårdar

Forskning visar att den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Därför är det viktigt att alla Tyresös skolor och förskolor har stimulerande utemiljöer som väcker nyfikenhet, lockar till lek och bidrar till en ökad fysisk aktivitet. Nu gör vi stora satsningar för att förbättra våra utemiljöer runt om på våra förskolor och skolor …

Nu stärks skolbiblioteken ytterligare

Idag ser vi en oroväckande trend att färre och färre barn och unga läser böcker. Det är inte bara tråkigt för unga människor att missa den läsglädje en riktigt bra bok kan ge, det är är också rent förödande för elevers möjlighet att klara målen i skolan. Läsning och läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och där kan vi …

Det här händer i sommar för barn och unga

Sommaren i år blir inte riktigt som vanligt. Vi måste vara försiktiga med hur vi reser och möts. I Tyresö har vi ambitionen att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga som fungerar trots den pågående pandemin. Och det är en hel del! – Nu är äntligen sommarlovet här, och efter den här tuffa våren är det …

Resursskola för elever med särskilda behov startar i Tyresö

barn resursskola

I höst kommer en ny form av skola att öppnas i Tyresö kommun. Skolformen heter  resursskola med behandling och den kommer att öppnas upp i delar av Sofiebergs förskola.  Resursskola är en skola som tar emot barn, som av olika anledningar  har begränsade möjligheter att nå sin fulla potential i den ordinarie grundskolan. Resursskolor arbetar efter samma läroplan som den …

Söndagsöppet på biblioteken

From 1 mars kommer  biblioteket i Tyresö centrum att ha öppet sju dagar i veckan. Detta är något som är efterlängtat av många kommuninvånare. Möjligheten att låna böcker, ljudböcker och filmer, och att läsa tidningar, magasin och släktforska tillgängliggörs således alla dagar i veckan. Biblioteket i Trollbäcken är fortsatt öppet sex dagar i veckan, precis som idag, dvs måndag-lördag. Där …

Nu öppnar Tyresös första träffpunkt

Äldre- och omsorgsnämnden fattade i förra veckan beslut om att öppna en träffpunkt på Kyrkogränd i Tyresö centrum, i lokaler som ägs av Tyresö församling. Den 1 januari får kommunen tillgång till lokalerna och verksamhet beräknas dra igång under tidig vår.  Träffpunkten kommer att drivas av kommunen som  en öppen verksamhet (utan religiösa inslag) som riktar sig till alla kommuninvånare …

Nu får fritidshemspersonalen arbetskläder

Hösten 2020 ges personal inom fritidshem arbetskläder för utomhusbruk. Detta är en riktad satsning som styret, Tillsammans för Tyresö gör i budgeten för 2020. Under 2016 fick all personal inom förskolan arbetskläder för utevistelse. Nu vill vi se till att även fritidshemspersonal får ta del av en liknande satsning. -Det här är en viktig arbetsmiljöfråga. Våra anställda förväntas vara utomhus …

Mer pengar till Kulturskolan i Tyresö

I budgeten för 2020 satsar Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) extra resurser till Kulturskolan. Satsningen möjliggör att fler barn och unga kan prova på olika kulturverksamheter, som sång, dans, teater och instrument. Satsningen är också riktad mot barn och unga med funktionshinder, genom att vi tar in projekt som t.ex. ”musiklek” på Stimmets särskola och kulturverksamhet på lovdagar på …

Ekonomi i balans och fyllda lador i kommunens nya budget

Tyresö kommun har under flera år haft svårigheter att uppnå de ekonomiska målen och redovisar ett kraftigt underskott för 2018. Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har som en av sina främsta prioriteringar att skapa en långsiktigt hållbar budget som tar ansvar för dagens välfärd och framtidens investeringar.   När det stod klart efter valet i höstas att Tillsammans för …

Sänkt renhållningsavgift och utökade öppettider på Petterboda

  Från och med nästa år får Tyresöborna sänkt renhållningsavgift (se faktaruta) och utökade öppettider på Petterboda kretsloppscentral. Från 1 januari justeras renhållningsavgifterna för att styra bättre mot återvinning, vilket också ger lägre avgift för Tyresöborna. Petterboda kretsloppscentral kommer nu att utöka sina öppettider till att också hålla öppet på söndagar året om. Men redan nu i sommar håller Petterboda …