Äldre och omsorgsnämnden


Tony Thorén (L)

Tony.thoren@tyreso.se

Susann Ronström (S)

1:e vice ordförande

Susann.ronstrom@tyreso.se

Lilian Nylinder (Mp)

Gruppledare för Mp

Lilian.nylinder@tyreso.se

Ledamöter


 Carl-Johan Karlson (S)

Carljohan.karlson@tyreso.se

Frida Linder (S)

Frida.linder@tyreso.se

Marie-Louise Larsson (L)

Marie-louise.larsson@tyreso.se

Lilian Nylinder (MP)

Lilian.nylinder@tyreso.se

Ersättare


Bo Furugård (S)

Bo.furugar@tyreso.se

Kurt-Erik Thorild (S)

Kurt-erik.thoril@tyreso.se

Gunnar Berndtson (L)

Gunnar.berndtson@tyreso.se

Peter Söderlund (MP)

 

Peter.soderlund@tyreso.se