Arbetsskor till personal på fritidshem och förskolor

Inom många yrken idag erbjuds arbetskläder till anställda. Det är en viktig arbetsmiljöfråga, men också viktigt att den anställde har rätt arbetskläder efter funktion. Arbetskläderna stärker också yrkesgruppers professionalitet genom att det är tydligt för omgivningen vad personen arbetar med. 


Inom typiskt  mansdominerade yrkesgrupper och branscher är arbetskläder i princip norm, men inom kvinnodominerade yrkesgrupper är det tyvärr inte lika vanligt. Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) prioriterar arbetsmiljöfrågorna och ser också nödvändigheten av att systematiskt ta rätt steg och göra politiska prioriteringar för att Tyresö kommun ska bli en mer jämställd arbetsgivare. 

För att stärka framförallt personalen inom fritidshemmen och förskolan så har arbetskläder för utomhusbruk, dvs jackor och överdragsbyxor köpts in till dessa grupper sedan tidigare. Nu tar vi ytterligare ett steg för dessa grupper för att de ska få köpa in arbetsskor. Att arbeta utomhus när det är kallt ute kräver varma skor eller kängor på fötterna, och dessa kan vara ganska kostsamma. 

-Det här är en viktig arbetsmiljöfråga. En stor del av våra medarbetares arbetstid sker utomhus och de ska varken behöva slita på sina egna kläder och skor eller begränsas från att vara ute med barnen, för att de saknar lämpliga alternativ. Detta är ett led i att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger tillträdande ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Klara Watmani (S).
-Att traditionellt manliga yrken har tillgång till arbetskläder anses självklart för de flesta. Om du tex jobbar inom parkförvaltning får du arbetskläder för utomhusbruk. Det borde naturligtvis gälla även för pedagogisk personal. Den här satsningen är ett praktiskt, konkret och viktigt steg mot ett mer jämställt Tyresö säger,  Åsa de Mander (L), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
– Efter många år som idrottslärare har jag stor erfarenhet av hur viktigt kläderna är för att man ska känna sig bekväm när undervisning bedrivs utomhus.Vår tidigare satsning på förskole och fritidspersonalens kläder kompletterar vi nu med att de får köpa in skor vilket känns helt rätt då vi vill satsa på våra förskollärare och fritidspedagoger, säger Anja Eklund, gruppledare (MP) i barn- och utbildningsnämnden.