Äldreomsorgslyftet höjer kompetensen och stärker tryggheten för de äldre

Björkbackens vård- och omsorgsboende. Lars Wennberg och Maria Rey. undersköterska. Foto: Martina Huber /Socialdemokraterna

Till följd av erfarenheterna från pandemins konsekvenser för äldreomsorgen har regeringen, Liberalerna och Centerpartiet på nationell nivå kommit överens om en betydande satsning på kvaliteten i äldreomsorgen. Det handlar dels om ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen och dels genom en omfattande satsning på kompetensutveckling i äldreomsorgen. Genom det så kallade äldreomsorgslyftet ges personal inom äldreomsorgen möjlighet till kompetensutveckling.

Syftet med dessa kompetenshöjande insatser är att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen. Högre kompetens och större kontinuitet bland personalen ökar tryggheten för de äldre, genom att de känner igen personen som ger dem omsorg. Tryggheten finns också  i att vårdgivaren har god  kompetens i sitt utförande.

Tyresö har sedan insatsen inleddes tilldelats lite över 1,5 miljoner. Totalt har dessa medel använts för att öka kompetensen hos 14 anställda inom äldreomsorgen, 12 från kommunal regi och 2 från privata utförare. 

Kompetenssatsningen genom äldreomsorgslyftet innebär att vissa som inte har någon utbildning idag,  blir färdiga undersköterskor, andra kompletterar en befintlig utbildning för att nå en fullskalig undersköterskeutbildning. Insatsen möjliggör också för undersköterskor inom inom äldreomsorgen att stärka sin kompetens inom det psykiatriska området

Personal från kommunala utförare som deltar i utbildningen erbjuds heltidstjänster efter genomgången utbildning. Det innebär att för de som tidigare arbetade deltid per automatik bli erbjuden heltid. 

I augusti kommer satsningen att fortsätta och ytterligare 20 personer kommer att påbörja sin kompetensutveckling. 

-Det sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den omsorg och trygghet som krävs. Coronapandemin har visat på att det finns utmaningar inom äldreomsorgen. Därför är den satsning som görs mycket välkommen men också nödvändig. Den ger verksamheten möjlighet att ställa om och stärka kompetensen hos våra duktiga medarbetare. Detta kommer ge goda effekter för de äldres omsorg och omvårdnad. Det är även viktigt att anhöriga kan känna sig trygga med att nära och kära får en trygg och stabil omsorg.

-Jag hoppas att denna satsning på äldreomsorgen kommer få de som jobbar i branschen att känna sig mer uppskattade och värderade och att fler väljer att söka sig till dessa yrken. Att vi erbjuder heltid efter deltagande i utbildningen skapar både mer frihet och ökar attraktiviteten, säger Susann Ronström (S) vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden. 

– Nu höjer vi kompetensnivån i äldreomsorgen. Det här är en del av det livslånga lärandet, där fortbildning i arbetslivet stimulerar de anställda och stärker kvalitén på verksamheten. En sådan investering kommer vi alla att ha nytta av, boende, anställda och anhöriga, säger Lilian Nylinder, gruppledare (MP), äldre- och omsorgsnämnden..