Nu rustar vi Tyresös skolgårdar

skolgårdar

Forskning visar att den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Därför är det viktigt att alla Tyresös skolor och förskolor har stimulerande utemiljöer som väcker nyfikenhet, lockar till lek och bidrar till en ökad fysisk aktivitet.

Nu gör vi stora satsningar för att förbättra våra utemiljöer runt om på våra förskolor och skolor och riktar totalt under två år 10 miljoner för att rusta och stärka likvärdigheten. Redan i sommar så startar de första investeringarna och först ut i satsningen ingår fem grundskolor och fyra förskolor bland annat Dalskolan och Fårdala skola.

– Äntligen rustar vi Tyresös förskolegårdar och skolgårdar. Nu ökar vi möjligheten att skapa gårdar som väcker nyfikenhet och ökar möjligheten till rörelse för barn, vilket vi vet påverkar deras lärande och hur de mår. I år satsar vi fem miljoner och 2022 ytterligare fem miljoner. Det är en välkommen och välbehövlig satsning, säger Jannice Rockstroh (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

– En rolig skolgård lockar till mer rörelse både under skoldagen och på fritiden. Vi ser ett stort behov av att rusta elevernas utemiljö och vi vill att alla skolgårdar ska vara stimulerande och uppmuntra till fysisk aktivitet, säger Åsa de Mander (L) vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

– Som idrottslärare så ligger den här satsningen mig varmt om hjärtat. Jag vet att fysisk rörelse förbättrar elevers mående och stimulerar kreativiteten. Det här är viktigt ur ett barnperspektiv, säger Anja Eklund (MP) gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden.

Länk till Insyn med alla satsningar:
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2003581
Ärende 5 – Delrapportering kartläggning av friytor och utemiljö på förskolor och skolor – ordförandeuppdrag beslutas på Barn- och utbildningsnämnden den 27 april. https://insynsverige.se/tyreso-barn/dagordning?date=2021-04-27,