Nu ökar vi produktionen av solenergi i Tyresö

Foto: Smaack

Tillsammans för Tyresö har som mål att öka produktionen av solenergi i Tyresö. Ett av de senaste exemplen är nya Fornuddens skola där solpaneler redan är på plats och redo att koppla in. En utredning pågår om hur fler kommunala fastigheter ska utrustas med solpaneler. Utredningen är inte klar, men då den nya förskolan Vattenhjulet, på Akvarievägen är under uppförande, så ger vi nu i uppdrag till förvaltningen att snabbutreda om solpaneler är lämpligt på denna byggnad.


– Solenergin växer snabbt i Sverige. I Tyresö finns många goda sollägen, inte minst på våra kommunala byggnader. Med väl vald placering kan solpaneler leverera el, som både kan användas till fastighetens elförsörjning och släppas ut på nätet till försäljning, säger Marie Åkesdotter, ordförande i hållbarhetsutskottet (MP)

-Tyresö måste ta ansvar för att minska koldioxidutsläppen och solen är en utmärkt energikälla. Med lokalt producerad el minskar dessutom belastningen på de större överföringsledningarna. Detta är extra viktigt i Stockholmsregionen, där elnätet är hårt belastat, säger Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

– Fler i Tyresö ska få möjlighet att ta vara på solenergin. På http://energiradgivningen.se/solkartan kan du se vilka förutsättningar just din fastighet har för detta. Svar på dina frågor kring regelverket för solpaneler i Tyresö hittar du på tyreso.se om du söker på solpaneler, säger Mats Lindblom, kommunstyrelsens vice ordförande (L)

Här hittar du information om regelverk och sollägen i Tyresö kommun:
https://www.tyreso.se/boende–miljo/bygga/byggsok/solceller-solfangare-solpanel.html