Stärkt arbete mot kriminalitet bland unga

Foto: Linda Blanckert, Ekerö kommun
Foto: Linda Blanckert, Ekerö kommun

I Tyresö har antal anmälda narkotikabrott ökat, i linje med övriga Sverige. Narkotikan är lättillgänglig och debutåldern tycks ständigt sjunka. För att vända denna utveckling och stärka Tyresös arbete mot kriminalitet bland unga antog kommunfullmäktige en heltäckande brottsförebyggande strategi i förra veckan. Denna plan är viktig och angelägen, då den påtalar vikten av samverkan och tidiga insatser.

Tillsammans för Tyresö har en ambition att stärka det brottsförebyggande arbetet. Idag ligger mycket av det arbetets ansvar gemensamt på flera förvaltningar och aktörer. Grunden för ett starkt preventivt arbete är att verksamheter jobbar ihop och samverkar med varandra. Det är så vi som kommun uppnår det mest effektiva förebyggande arbetet.

Tillsammans för Tyresö har sedan tidigare genomfört viktiga förebyggande åtgärder som satsningar på skolan, ett tryggare Granängsringen, uppsökande fältassistenter och rejäla satsningar på sport, fritid och kultur. Det gör vi för att dessa preventiva åtgärder gör skillnad på riktigt och på lång sikt i hela samhället.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande: 

– Med denna strategi får Tyresö ett genomtänkt och väl grundat gemensamt dokument som vägleder våra verksamheter till hur de ska nå målen om en minskad kriminalitet bland unga.

Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande:
– En lyckad skolgång är en av de skyddsfaktorer som är mest effektiv mot att unga människor hamnar i kriminalitet. Därför är det viktigt att vi fortsätter att prioritera skolan, lärarna och elevhälsan. Här är samverkan med bland annat socialtjänsten av största vikt. 

Ajda Asgari (MP), ordförande socialnämnden:
– Med våra nya fältassistenter på plats får vi ytterligare en länk mellan ungdomar, socialtjänst och polis. Samverkan är nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete.