En julhälsning från Tillsammans för Tyresö

Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP)

När vi närmar oss årets slut så kan vi konstatera att 2020 inte blev vad vi hade förväntat oss och hoppats på. Ingen har lämnats opåverkad av pandemin. Många har drabbats hårt. Allra hårdast drabbade är de som blivit allvarligt sjuka, deras anhöriga och personalen i vård och omsorg som gjort sitt yttersta för att ta hand om patienter och boende.

Till dessa välfärdens hjältar riktar vi vårt varmaste tack.

Viktigare än våra tack, är dock att vi som politiker har ett ansvar att ge våra verksamheter inom vård, skola och omsorg de allra bästa förutsättningarna att göra sitt uppdrag.

Tillsammans för Tyresö, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, har under året jobbat, dels med att se till att statliga stödpengar kommer verksamheterna till godo i två välfärdspaket, dels har vi lagt en offensiv budget för 2021.

Den sanering av kommunens ekonomi, och de effektiviseringar som vi har genomfört sedan valet 2018, gör att vi har ett bättre läge än många andra kommuner.

I budgeten för 2021:
– Stärker vi välfärden med 100 miljoner kronor
– Sänker skatten med c:a 750 kronor/år för en genomsnittlig löntagare i Tyresö
– Ser samtidigt till att säkra ett ekonomiskt överskott som rustar kommunen för framtiden

Vi vet att utmaningar väntar även när pandemin är över. Arbetslöshet och psykisk ohälsa är två av de områden som vi kommer ha särskilt fokus på. Tyresös första träffpunkt för äldre var planerad att öppna i våras, istället fick vi be våra äldre över 70 år att ta ett oerhört stort ansvar och hålla sig isolerade. Nu ser vi fram emot en öppning så fort det är möjligt, och att alla de som lidit av bristen på socialt umgänge, äntligen ska få träffa nära och kära igen.

Vi ska göra det som står i vår makt för att se till att motverka följderna av pandemin för Tyresös invånare.

Med detta önskar vi alla i Tyresö goda helger, god jul och ett gott nytt år.