Ökat stöd till utsatta kvinnor

Arkivbild, Christoffer Holmström, Ajda Asgari och Tony Thorén

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att ge Tyresö kvinno- och tjejjour ett extra föreningsstöd för att starta upp en samtalsmottagning. Mottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att det ska bli lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd.

Mottagningen kommer vända sig till våldsutsatta kvinnor i Tyresö och syftar till att komplettera kommunens insatser. Tyresö kvinno- och tjejjour har verkat i kommunen i många år och nu är förhoppningen att vi ska få till en bättre samverkan mellan aktörerna 

 – Det är mycket positivt att vi får till det här, säger Ajda Asgari (MP) ordförande i nämnden. Vi har tagit flera steg för att motverka våld i nära relationer och en samtalsmottagning driven av kvinno- och tjejjouren är en viktig del i det arbete.

 Under Corona-pandemin har våldet i nära relationer ökat stort i stora delar av landet. Bara i Tyresö har antalet polisanmälningar fördubblats under året. Däremot når färre kvinnor kommunens socialtjänst, vilket uppges vara illavarslande.

– När vi ser en kraftig ökning av våld i nära relationer måste samhället möta upp, säger Christoffer Holmström (S), vice ordförande i nämnden. Vi behöver underlätta för kvinnor att söka hjälp och stöd, att stärka upp tjej- och kvinnojouren är ett jätteviktigt steg i det arbetet.

 I budgeten  för 2021 tillsattes medel för att stärka kvinnojouren. Det är en del av Tillsammans för Tyresö, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas, ambition att stärka arbetet för att motverka våld i nära relationer.

– Vår ambition är att göra vad vi kan för att motverka våld i nära relationer, säger Tony Thorén (L), gruppledare i nämnden. Där är samverkan med kvinno- och tjejjouren väldigt viktigt. Att en förening med så mycket kompetens och erfarenhet kan kliva in och komplettera kommunens arbete är ett jättelyft för socialtjänsten.