Tyresö gymnasium ska stärka tryggheten.

Ett stort arbete för att analysera och stärka tryggheten på Tyresö gymnasium har inletts. Det är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som på nämnden den 26:e november gav uppdraget att stärka tryggheten på gymnasiet. 

– Det handlar om att tillse att elever känner sig trygga på Tyresö gymnasium, säger nämndens ordförande Christoffer Holmström (S). Arbetet ska utgå ifrån hur tryggheten upplevs av eleverna och vad de anser skapar en starkare trygghet. Min bild är att Tyresö gymnasium är en trygg plats, men vi kan helt säkert bli ännu bättre.   

Bland annat ska en grundlig genomlysning av tryggheten göras. Detta för att få bättre kunskaper om hur tryggheten upplevs av eleverna och för att trygghetsarbetet ska kunna utgå från vad eleverna upplever vara problem på gymnasiet. 

– Vi vill lyssna till elevernas upplevelser av tryggheten i sin studiemiljö, för det är de som bäst vet hur tryggheten upplevs på Tyresö gymnasium, säger Agneta Hansson (L), vice ordförande i nämnden. Om vi utgår från elevernas verklighet kommer vi på ett bättre sätt kunna möta det som de upplever som ett möjligt problem. 

Arbetet är tänkt att resultera i konkreta åtgärder för att få en ännu starkare trygghet på gymnasiet. Vilka åtgärder som kan bli aktuella återstår att se.  

– Vilka konkreta åtgärder som blir aktuella får visa sig under utredningens gång, säger Peter Söderlund (MP) gruppledare i nämnden. Tanken är att utgå från de upplevelser och den situation som finns på Tyresö gymnasium och då behöver vi först veta hur det ser ut och hur tryggheten upplevs.