Resursskola öppnas på Tyresö Gymnasium

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 26:e november beslutade nämnden att starta upp en resursskola på Tyresö gymnasium. Resursskolan kommer att i första hand inkludera introduktionsprogrammen och ha inriktning mot Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). 

 Förslaget syftar till att bättre kunna ge extra stöd till elever i behov av särskilt stöd utifrån de anpassningar som individen behöver. Mindre undervisningsgrupper på max tio elever, en mer utvecklad struktur och bättre individanpassningar, är några fördelar med förslaget. 

– Det finns många fördelar med att driva en egen resursskola, säger nämndens ordförande Christoffer Holmström (S). Det är en jättefördel för de aktuella eleverna som nu kan få rätt stöd i kommunen men det finns också ekonomiska fördelar för kommunen. 

Resursskolan beslutades att drivas i projektform under tre år, med utvärdering efter varje år. Efter första året ska det även undersökas ifall det kan vara lämpligt att starta upp resursskola även med nationellt program.  

– Jag är väldigt nöjd över att vi nu kan starta upp resursskolan, säger nämndens vice ordförande Agneta Hansson (L). Vi kommer kunna ge bättre förutsättningar för den enskilda eleven att kunna få sin  gymnasieexamen,  det kommer stärka kommunen, Tyresö gymnasium och individens möjligheter i arbetslivet.   

Idag går elevgruppen antingen på resursskolor i andra delar av regionen eller så går de på Tyresö gymnasium men det särskilt stöd och anpassningar. Bedömningen är att man kan ge dessa elever bättre förutsättningar med en resursskola i kommunens regi. 

– Det här är också en möjlighet att säkerställa platser för eleverna, säger Peter Söderlund (MP), gruppledare i nämnden. Elevgruppen ökar snabbare än tillgången på platser och risken finns att eleverna inte får plats i utbildningar i andra kommuner.