STÖRSTA INVESTERINGARNA I TYRESÖS SKOLOR NÅGONSIN

Nu lanserar Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) nästa del i byggandet av Framtidens skola. Två nya skolor byggs, särskolan samlas i samma skola, Fårdala förblir en låg- och mellanstadieskola och en ny förskola byggs vid Bergfoten.

Tillsammans för Tyresö sätter skolan högt på dagordningen, och har så gjort sedan vi tog över efter valet. Vår ambition är att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. För att nå dit har vi bland annat ökat skolpengen, ökat andelen behöriga lärare, säkrat verksamheterna för de barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), öppnat en resursskola med behandling, infört KRAV-certifiering på maten samt satsat på elevhälsan. Alla dessa satsningar har varit bra och nödvändiga för att stärka barnens möjligheter till bra utbildning.

För att fortsätta vår resa mot Sveriges bästa skola och skapa en lärmiljö som möter barns behov och för att stärka förutsättningarna för lärares pedagogiska insatser behöver vi fortsätta investera i våra skolor. 

Vår vision är att skapa en fysisk lärmiljö där alla elever får tillgång till en bra, trygg och flexibel undervisning och lärare ges de bästa pedagogiska förutsättningar för undervisning i moderna lokaler.

För att fortsätta vår resa mot vår vision och sveriges bästa skolkommun tar vi nu nästa steg mot framtidens skola. Detta gör vi genom historiska investeringar där:

  • Ny skola byggs på Stimmet, F-9. 
  • Ny skola byggs vid Njupkärr, F-6
  • Särskolan blir en blir en sammanhållen F-9-skola. 
  • Fårdala skola ska fortsätta vara en låg- och mellanstadieskola. 
  • Ny förskola vid Bergfoten

-Detta är en av de största investeringarna i Tyresös skolor som någonsin gjorts. Vi har en ambitiös och realistisk plan om att bli Sveriges bästa skolkommun. Med denna investering förbättrar vi de fysiska skolmiljöerna, och underlättar för en undervisning som mer effektivt kan anpassas efter barns olika behov, säger S, L och MPs representanter i Barn- och utbildningsnämnden i ett samlat uttalande.