Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) lanserar ytterligare ett välfärdspaket för Tyresö

Nu förstärks flera av kommunens verksamheter när de styrande partierna i Tyresö bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet lanserar ett nytt välfärdspaket. Totalt fördelas 9,355 miljoner kronor till våra förskolor och grundskolor, Arbetsmarknads- och socialnämnden, äldreomsorgen, LSS-boende och projektet “Ett tryggare Granängsringen” 

Tidigare i år beslutade regering och riksdag att dela ut 7,5 miljarder kronor till Sveriges kommuner och regioner. Syftet med dessa pengar var då att förhindra att kommuner och regioner drog ner på välfärdsverksamhet inför en eventuell lågkonjunktur.

Barn- och utbildningsnämnden

Till Barn- och utbildningsnämnden tillför vi 3,6 miljoner och satsar på att öka likvärdigheten inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) lärmiljöer, genom bland annat inköp av skärmar, hörlurar, möbler, m.m. Vi utvecklar också biblioteken i förskolor och skolor genom bland annat ett ökat utbud av böcker och förbättrad tillgänglighet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Till Arbetsmarknads- och socialnämnden tillförs 3,35 miljoner kronor för att stärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och hjälpa de personer som står långt från arbetsmarknaden. Till detta kommer resursförstärkningen också möjliggöra för lovjobb under höst- och julloven Vidare kommer också denna förstärkning möjliggöra för kompetenshöjande åtgärder för personalen och förbättringar av lokaler för brukare inom socialpsykiatrin.

Äldre- och omsorgsnämnden

Till Äldre- och omsorgsnämnden tillförs 300 000 kronor. Dessa resurser kommer investeras i LSS- boenden genom en förstärkning av de två nybyggda boendenas inventarier. Till äldreboendena kommer det att köpas in fler läsplattor för att möjliggöra utökad social kontakt för de äldre med deras familj och vänner.

Kultur- och fritidsnämnden

Till Kultur- och fritidsnämnden tillförs lite över 2 miljoner kronor. Denna resursförstärkning kommer att möjliggöra för en upprustning av fritidsgårdarna och utökad lov-verksamhet under skolornas höstlov. Vi kommer också att rusta upp och förbättra teknikutrustningen i kommunens bokningsbara lokaler för föreningsliv och allmänhet.

Ett tryggare Granängsringen

Till projektet “Ett tryggare Granängsringen” tillförs 75 000 kronor. Dessa resurser kommer att användas till inköp av uthyrningsbara bord och tält. Dessa kommer att kunna hyras av invånare och företagare vid exempelvis loppisar, julmarknader och liknande.

– I detta väldfärdspaket genomför vi många bra och nödvändiga satsningar. Vi satsar bland annat på att utveckla lärmiljöer för de barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Detta kommer stärka möjligheten god inlärning för många barn, vilket kommer öka jämlikheten i våra skolor. Tillskottet till arbetsmarknadsinsatser och lovjobb gör kan vi skapar bättre förutsättningar för ungdomar och de som står långt från arbetsmarknaden att få in en fot på arbetsmarknaden. Med den ökande arbetslösheten är det viktigt att Tyresö kommun möter upp med insatser, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu investerar vi ytterligare i ny teknik som underlättar för våra  äldre att hålla kontakten med sina nära och kära. En satsning som vi har stor nytta av även efter pandemin. Våra ungdomar förtjänar upprustade fritidsgårdar och vi är också glada att kunna erbjuda dem ett större utbud av aktiviteter under loven, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

– Vi välkomnar de statsbidrag som regeringen nu skjuter till för att upprätthålla välfärden i en svår tid. Den sanering av kommunens ekonomi som vi i Tillsammans för Tyresö har åstadkommit, innebär att vi kan använda de här pengarna till satsningar på en rad områden. Vi gör breda insatser för att utsatta grupper inte ska behöva falla igenom det sociala skyddsnätet, utan fångas upp innan dess, säger Marie Åkesdotter (MP), gruppledare i kommunstyrelsen