Tyresös ekonomi är bättre än på länge och redovisar ett överskott på 99 miljoner

Tyresö kommun redovisar i 2019 års bokslut att man lyckats vända ett underskott på 24,4 miljoner för 2018 till ett överskott på 99 miljoner kronor för 2019. En resultatförbättring på sammanlagt 123,4 kronor. Det goda resultatet är tack vare förra årets skattehöjning som gav ca 57 miljoner kronor, markförsäljningar, en högre skatteprognos och en kostnadsminskning på central förvaltning.

-När vi tog över i januari 2019 ärvde vi ett ekonomiskt underskott och samtidigt stod vi inför utsikten om en dämpad konjunktur. Med dessa ekonomiska utsikter riskerade vi att behöva skära på skolan och äldreomsorgen, tuffa besparingar som många kommuner idag står inför. Tack vare skickliga medarbetare och ett målinriktat effektiviseringsarbete har vi lyckats förbättra resultatet med 66 miljoner, exklusive skattehöjningen. Detta resultat innebär att vi fortsatt kan genomföra våra välfärdssatsningar samtidigt som vi kan ha ambitionen om att påbörja en skattesänkning, säger Anita Mattsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

-Det är glädjande att vi fått ett resultat som med råge överträffade våra egna förväntningar. Det visar hur viktigt och framgångsrikt det är att i detalj studera varje verksamhetsområde för att analysera hur vi använder våra skattemedel på bästa sätt. Men det kräver också ett tydligt och målinriktat ledarskap från både politik och kommunledning, något vi inte lyckades fullt ut med under Alliansstyret, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i Kommunstyrelsen. 

-Tillsammans för Tyresö har påbörjat omställningen till en långsiktigt hållbar ekonomi. Nu står vi starkare inför framtiden, och har skapat förutsättningar för att möta de sociala och miljömässiga utmaningar som vi har. Tyresö kommun och Tyresöborna gör den här resan tillsammans. Ambitionen är att allt fler invånare i Tyresö ska känna att kommunen använder skattepengarna på ett ansvarsfullt och klokt sätt, säger Marie Åkesdotter (Mp), ordförande i hållbarhetsutskottet.