Tyresö kommun stärker sitt måltids- och miljöarbete genom att KRAV-certifiera all verksamhet

Tyresö höjer nu ambitionerna ytterligare i måltids samt miljö- och klimatarbetet och inför KRAV-certifiering i alla kommunala kök i  skolor, förskolor, gymnasium och äldreboendet Björkbackens kök, Utsikten. Att KRAV-certifiera den kommunala verksamheten innebär att köken måste använda sig mer av grönsaker i säsong och vara mer flexibla i valet av rätter utifrån utbud samt att arbeta mot mindre matsvinn.  En översyn av rengöringsmedel och val av plaster i bland annat handskar och förpackningar kommer även att göras. Till detta måste alla instanser ha en miljöpolicy, årliga miljömål samt systematisk uppföljning av dessa. 

Alla kök kommer att granskas av en extern part för att vi ska uppfylla kraven och få en likvärdighet i verksamheterna.

  • Som en del i vår måltidsstrategi så KRAV-certifierar vi nu våra kommunala kök. Vårt mål är att servera mat som är god, nyttig och samtidigt bidrar till minskad klimatpåverkan och mer biologisk mångfald. Dessutom innehåller KRAV-märkningen kriterier för starkare djuromsorg i livsmedelsproduktionen. Det här är en viktig del i vårt arbete med att stärka hela kommunens miljö- och klimatarbete, säger Marie Åkesdotter, (MP) ordförande i Hållbarhetsutskottet. 
  • Tillsammans för Tyresö har höjt målet för inköp av ekologiska produkter från 30% till minst 50% i våra verksamheter. Nu kommer köken att ha möjlighet att laga mat med bättre råvaror. Bra mat ger bättre förutsättningar till god koncentration och inlärning, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 
  • I Tyresös verksamheter har vi väldigt många utbildade köksbiträden, kockar och köksmästare som med KRAV-certifieringen kommer att få mer uppmärksamhet, samtidigt som de blir mer utmanade i arbetet med att skapa en god och samtidigt hållbar måltid, säger Tony Thorén (L), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Certifieringen i sig kommer att ge en statushöjning för köken och måltidsverksamheten kommer att bli kontrollerade utifrån KRAVs krav. Personalen kommer att utbildas under sportlovet och ambitionen är att kunna köra igång i början av mars.