Mer pengar till Kulturskolan i Tyresö

kulrurskola

I budgeten för 2020 satsar Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) extra resurser till Kulturskolan. Satsningen möjliggör att fler barn och unga kan prova på olika kulturverksamheter, som sång, dans, teater och instrument. Satsningen är också riktad mot barn och unga med funktionshinder, genom att vi tar in projekt som t.ex. ”musiklek” på Stimmets särskola och kulturverksamhet på lovdagar på Bergfotens fritidsgård, i den ordinarie verksamheten.  

Dessa projekt inom Kulturskolan har varit i farozonen för att inte kunna fortsätta då statsbidragen riktade mot kultur drogs in i M/KD-budgeten, som gick igenom riksdagen.  

Nu tillförs 400 000 i nya kommunstyrets förslag till budget, som säkrar upp dessa viktiga verksamheter och gör dem till permanent verksamhet istället för projektfinansierade. Ett uppmärksammat projekt som nu kan leva vidare är teater för nyanlända på Tyresö gymnasium. Ett viktigt projekt för elevernas språkutveckling, integration och möjlighet att bearbeta trauman.  

– Den här satsningen möjliggör att vi kan fortsätta de uppskattade verksamheterna med fiol i Njupkärrs skola och blåsinstrument i Bergfotens skola, då dessa elever traditionellt har varit underrepresenterade i Kulturskolans verksamhet, säger Thomas Sundblad (L) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– En mer tillgänglig kulturskola är något som vi i Miljöpartiet pratat länge om och vi har samtidigt föreslagit mer resurser. Det känns bra att kunna göra den här satsningen för en viktig verksamhet, säger Mikael Ordenius (MP), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Forskning sammanställd av Kulturrådet visar att t.ex. musik främjar inlärning och att kulturupplevelser ökar det allmänna välbefinnandet, vilket är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa.  

– Jag är glad att vi trots ett pressat ekonomiskt kan göra den här satsningen för att nå fler med kulturskolans verksamhet. Jag är också glad att vi kan bidra till unga tjejers psykiska hälsa genom projektet ”Dansa utan krav”, säger Johanna Schaub, gruppledare (S) i kultur- och fritidsnämnden.

 

Läs mer om ”Dansa utan krav” som är ett projekt inom Region Stockholm här.