Ny styrelse i Tyresö bostäder

I och med denna veckas bolagsstämma i Tyresö Bostäder AB, tog Marie Åkesdotter, Miljöpartiet, över ordförandeklubban i styrelsen. Ordförandeskapet tillsätts nu av det nya styret i Tyresö, Tillsammans för Tyresö, där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår. De kommunala bolagens mandatperiod börjar något senare än övriga uppdrag. Därför tillträder den nya styrelsen nu.


Marie Åkesdotter (MP), ordförande Tyresö Bostäder:
– Tyresö bostäder är ett välskött bolag, med goda möjligheter till fortsatt nybyggnation av hyresbostäder till rimliga hyror. Under den gångna mandatperioden lyckades vi bygga en stor andel till länets lägsta hyror i nybyggnation. Detta fina arbete ska fortsätta.

Tillsammans för Tyresö, har uttalat att vi ska intensifiera miljö- och klimatarbetet. Detta gäller också för Tyresö Bostäder. Vi ska minska vår negativa påverkan på klimatet och miljön, jobba för ytterligare fokus på smarta energi- och miljölösningar. För hyresgästerna ska det vara lätt att göra bra miljöval.

Vårt kommunala bostadsbolag är också en viktig pusselbit för att stärka den sociala hållbarheten i Tyresö. De som bor i Tyresö Bostäder ska känna att deras boende är av hög kvalitet till ett rimligt pris. Det är viktigt att stärka dialogen med hyresgästerna, och få fler att känna delaktighet i en positiv utveckling av sitt bostadsområde.

Leif Lanke (L), vice ordförande Tyresö Bostäder:

– Tyresö är till ytan Sveriges fjortonde minsta kommun och mer än halva ytan är naturreservat. Då måste vi vara oerhört välplanerade i vad vi bygger, var vi bygger och när vi bygger. Tyresös kommunala bostadsbolag är en viktig pusselbit i detta långsiktiga arbete. Det handlar om att få kommunen att hålla ihop. Hasselbacken är ett tydligt exempel på hur vi bidrar till att på sikt bygga ihop olika kommundelar för att få en sammanhållen, snygg och trygg bebyggelse.

Anita Matsson (S), kommunstyrelsens ordförande:

– Vi kommer nu att jobba på att öka antalet hyresrätter i Tyresö och Tyresö bostäder ska därför fortsätta att bygga bostäder som folk vill och har råd att bo i. Vi måste möjliggöra för unga att flytta hemifrån, men även för äldre som vill bo i hyresrätt och det gör vi genom att fortsätta att bygga bostäder med låg hyra.