Historiska satsningar på skolan i nya styrets budget

Den 20 februari antogs den nya budgeten som ska gälla för Tyresös förskolor och skolor. Stora satsningar görs för att alla elever ska lyckas i skolan och stärka det preventiva elevhälsoarbetet. Underskottet om 18 miljoner skrivs ned för att ge verksamheterna en nystart.

Det nya styret höjer barn- och elevpengen och möjliggör för fler pedagoger och lärare i våra verksamheter. Dessutom görs en satsning på att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för lärarna, i ett försök att minska sjukfrånvaron. Genom lärarassistenter samt utökad vikariepool, kan man se till att öka antalet trygga vuxna i skolan och att det finns kompetent personal som täcker upp vid sjukdom.

Till detta satsar kommunen på att öka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i strävan efter att skapa inkluderande lärmiljöer för alla barn.

-Nu satsar vi på skolan! Vi har goda betygsresultat i Tyresö, men alltför hög personalomsättning, lärare som vittnar om alltför hög arbetsbörda och elever som inte ges det stöd de har rätt till. Därför är jag glad att kunna presentera en budget som nu ger förskolor och skolor en chans att utveckla sin fina verksamhet, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

Vidare satsar kommunen på att stärka elevhälsan och möjliggöra för ett bredare arbete med preventiva åtgärder. Det ska också tas fram en handlingsplan för ökad trygghet och arbetsro.

– Vi stärker elevhälsan för att bygga ut det preventiva arbetet för psykisk hälsa hos barn och unga elever. Tack vare en högre skolpeng möjliggör vi för skolorna att anställa lärarassistenter som bidra till att renodla läraruppdraget, säger Åsa de Mander (L), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

I den nya budgeten tar kommunen ett ansvar för att skapa giftfria och hållbara miljöer för barnen i förskola och skola. Miljöer där barn vistas i Tyresö ska vara fria från gifter och kemikalier och den mat som serveras ska till stor del vara ekologisk och närodlad och stort ansvar för miljön ska tas i upphandlingar.

-Förskolan är barnens arbetsmiljö. Det är vi vuxna som ska säkerställa att den är fri från gifter och hälsofarliga kemikalier. Vi vill också göra barnen delaktiga i arbetet med en hållbar utveckling, till exempel genom att fler förskolor jobbar med metoden Grön flagg, säger Lilian Nylinder (MP), Barn och utbildningsnämnden.